slutgiltigt 2018 V26 31

Öppettider

Måndag -Fredag 09.00-18.00

Lördag 10:00 - 18:00

Söndag 10:00 - 16:00

Mat i Världsarvet 16-21 juli
Måndag - Lördag 09.00-19.00